Cridthvidt slider 01

Vi tilpasser oss kundens
logistikk – ikke omvendt

Cridthvidt slider 02

Vi tilbyr komplett industriell
tekstilbehandling fra A-Å

Cridthvidt slider 03

Vi heier på alle som gjør noe
bra for matbransjen

Cridthvidt slider 04

"Livet er suverent!"

Cridthvidt slider 01

Vi tilpasser oss kundens
logistikk – ikke omvendt

Cridthvidt slider 02

Vi tilbyr komplett industriell
tekstilbehandling fra A-Å

Cridthvidt slider 03

Vi heier på alle som gjør noe
bra for matbransjen

Cridthvidt slider 04

"Livet er suverent!"

Kort om Cridthvidt

Kort om Cridthvidt

Først og fremst er vi et topp moderne indu­stri­vas­keri. Vi tilrette­legger komplett indu­striell tekstil­be­hand­ling for restau­rant, hotell, kantine og for event-bran­sjen.

Det var to søstre som startet ”Hybel­vask”, som vi het den gangen – i 1935. Hybel­vask holdt til i Werge­lands­veien i et lokale som etter vært ble så trangt og mørkt at enten måtte vi flytte – eller slanke alle som jobbet hos oss for å få plass. Søst­rene sto på tidlig og sent for kundene sine og omset­ningen økte – den innstil­lingen er den samme i nye Crid­t­h­vidt, etter 80 år …

Vi har vokst ved å legge sten på sten og frem­står i dag som en topp moderne og miljø­fo­ku­sert bedrift med krav­store kunder over hele Østlandet. At vi sjel­dent mister kunder bekrefter at vi driver riktig og opptrer skik­kelig. Du finner du oss i nye, topp moderne lokaler på Hauketo.

2018-01-22T02:07:10+00:00