Samarbeid med Proplan

Samarbeid med Proplan

Her i Crid­t­h­vidt har vi nå startet et samar­beid med Proplan. Dette er et soft­ware­sel­skap med over 25 års erfa­ring som forhandler av markeds­le­dende admi­ni­strativ program­vare og tilhø­rende konsu­lent­tje­nester. De tilbyr kompe­tanse og løsninger som forenkler viktige prosesser i bedrif­tene.

Vi har nå satt i gang prosessen for å effek­ti­vi­sere logis­tikken som gjør at vi får enda bedre over­sikt over våre kunders tekstiler, kjøre­ruter og arbeids­ru­tiner.

Proplan skred­dersyr egne løsninger for oss rundt dette. Vi ser frem til et spen­nende samar­beid med dem og en ny fremtid for Crid­t­h­vidt med topp logis­tikk.

Av |2018-03-08T14:52:38+00:0015. februar, 2018|

Pin It on Pinterest