Størst på salg – minst på utslipp

Vi har alltid hatt Lilleborg som vår såpeleverandør, de er nå en del av Christeyns Laundry Technology – Europas ledende leverandør av kjemikalier til, blant annet, vår type virksomhet.

For oss er det godt å ha en stor og profesjonell leverandør på laget. At de også har det samme sterke fokuset på miljøhensyn som oss, er bra for alle. De er opptatt av miljøet og jobber stadig for å minske utslipp, såpe- og vannforbruk gjennom bedre kjemi. Som de selv sier er de en familie av eksperter med pasjon og engasjement for kontinuerlig forbedring av kundens virksomhet.

Vi ser frem til det nye samarbeidet. Målet, både vårt og deres, er enda mer fornøyde kunder og en renere natur.

Dette må jo bare bli helt suveRENT.