Størst på salg – minst på utslipp

Størst på salg – minst på utslipp

Vi har alltid hatt Lille­borg som vår såpele­ve­randør, de er nå en del av Chris­teyns Laundry Tech­no­logy – Europas ledende leve­randør av kjemi­ka­lier til, blant annet, vår type virk­somhet.

For oss er det godt å ha en stor og profe­sjo­nell leve­randør på laget. At de også har det samme sterke fokuset på miljø­hensyn som oss, er bra for alle. De er opptatt av miljøet og jobber stadig for å minske utslipp, såpe- og vann­for­bruk gjennom bedre kjemi. Som de selv sier er de en familie av eksperter med pasjon og enga­sje­ment for konti­nu­erlig forbed­ring av kundens virk­somhet.

Vi ser frem til det nye samar­beidet. Målet, både vårt og deres, er enda mer fornøyde kunder og en renere natur.

Dette må jo bare bli helt suve­RENT.

Av |2018-03-15T14:31:51+00:0015. mars, 2018|

Pin It on Pinterest