Cridthvidt slider 01

Vi tilpasser oss kundens
logistikk – ikke omvendt

Cridthvidt slider 02

Vi tilbyr komplett industriell
tekstilbehandling fra A-Å

Cridthvidt slider 03

Vi heier på alle som gjør noe
bra for matbransjen

Cridthvidt slider 04

"Livet er suverent!"

Cridthvidt slider 01

Vi tilpasser oss kundens
logistikk – ikke omvendt

Cridthvidt slider 02

Vi tilbyr komplett industriell
tekstilbehandling fra A-Å

Cridthvidt slider 03

Vi heier på alle som gjør noe
bra for matbransjen

Cridthvidt slider 04

"Livet er suverent!"

Takk for maten2018-03-08T12:41:43+00:00

Takk for maten

Vi heier på bran­sjen. På hele matbran­sjen. På kokkene, på servi­tø­rene, på somme­lie­rene, på skolene, på alle som er med på å stimu­lere og inspi­rere ”matbran­sjen”. Siden vi har vært involvert i dette i en manns­alder så er å heie på maten naturlig for oss. Får vi anled­ning, så kan vi også, på vår måte, bidra når dere plan­legger og bygger deres egen iden­titet. Vi forstår logis­tikken deres og kan tilpasse oss denne og ta ansvar for hele tekstil­av­de­lingen deres.

Vi er nå en stolt, lang­siktig støtte­spiller til Det Norske Kokke­lands­laget. Det gir oss enda bedre mulighet til å komme tett innpå bran­sjen – forstå beho­vene og gjøre vårt til å bidra posi­tivt til den delen vi kan best. Tekstiler.

”Livet er suve-rent!”

Pin It on Pinterest