Cridthvidt slider 01

Vi tilpasser oss kundens
logistikk – ikke omvendt

Cridthvidt slider 02

Vi tilbyr komplett industriell
tekstilbehandling fra A-Å

Cridthvidt slider 03

Vi heier på alle som gjør noe
bra for matbransjen

Cridthvidt slider 04

"Livet er suverent!"

Cridthvidt slider 01

Vi tilpasser oss kundens
logistikk – ikke omvendt

Cridthvidt slider 02

Vi tilbyr komplett industriell
tekstilbehandling fra A-Å

Cridthvidt slider 03

Vi heier på alle som gjør noe
bra for matbransjen

Cridthvidt slider 04

"Livet er suverent!"

En familiebedrift2018-03-08T12:40:50+00:00

En familieaffære

Det skjer stadig noe nytt i den kuli­na­riske verdenen og det dukker opp det ene coole restau­rant­kon­septet etter det andre. Vi skal følge med på bran­sjens utvik­ling og tilpasse oss deres forvent­ninger. Vi er lang­sik­tige, derfor jobber vi målrettet for å etab­lere solide kunde­for­hold. Skulle vi, gud forby, miste en kunde, så er hele uka ødelagt – for ikke å si hele måneden …

Gry og Espen Frimann som driver CridthvidtI dag er det oss – Gry og Espen Frimann som driver Crid­t­h­vidt. Vi står i produk­sjonen, vi tar tele­fonen tidlig og sent, vi står på lageret, vi passer maski­nene, og vi følger godt med på hva som skjer i deres bran­sjer. Vi liker å gå ut, ta en matbit og følge med på hva som skjer i mat-verdenen.

Vi skal levere en topp jobb for bedrifter som har mat som reli­gion – enten de har fått stjerner eller ikke.

Pin It on Pinterest