Cridthvidt slider 01

Vi tilpasser oss kundens
logistikk – ikke omvendt

Cridthvidt slider 02

Vi tilbyr komplett industriell
tekstilbehandling fra A-Å

Cridthvidt slider 03

Vi heier på alle som gjør noe
bra for matbransjen

Cridthvidt slider 04

"Livet er suverent!"

Cridthvidt slider 01

Vi tilpasser oss kundens
logistikk – ikke omvendt

Cridthvidt slider 02

Vi tilbyr komplett industriell
tekstilbehandling fra A-Å

Cridthvidt slider 03

Vi heier på alle som gjør noe
bra for matbransjen

Cridthvidt slider 04

"Livet er suverent!"

Kort om Cridthvidt2018-03-08T12:39:19+00:00

Kort om Cridthvidt

Først og fremst er vi et topp moderne indu­stri­vas­keri. Vi tilrette­legger komplett indu­striell tekstil­be­hand­ling for restau­rant, hotell, kantine og for event-bran­sjen.

Det var to søstre som startet ”Hybel­vask”, som vi het den gangen – i 1935. Hybel­vask holdt til i Werge­lands­veien i et lokale som etter vært ble så trangt og mørkt at enten måtte vi flytte – eller slanke alle som jobbet hos oss for å få plass. Søst­rene sto på tidlig og sent for kundene sine og omset­ningen økte – den innstil­lingen er den samme i nye Crid­t­h­vidt, etter 80 år …

Vi har vokst ved å legge sten på sten og frem­står i dag som en topp moderne og miljø­fo­ku­sert bedrift med krav­store kunder over hele Østlandet. At vi sjel­dent mister kunder bekrefter at vi driver riktig og opptrer skik­kelig. Du finner du oss i nye, topp moderne lokaler på Hauketo.

Pin It on Pinterest