Cridthvidt slider 01

Vi tilpasser oss kundens
logistikk – ikke omvendt

Cridthvidt slider 02

Vi tilbyr komplett industriell
tekstilbehandling fra A-Å

Cridthvidt slider 03

Vi heier på alle som gjør noe
bra for matbransjen

Cridthvidt slider 04

"Livet er suverent!"

Cridthvidt slider 01

Vi tilpasser oss kundens
logistikk – ikke omvendt

Cridthvidt slider 02

Vi tilbyr komplett industriell
tekstilbehandling fra A-Å

Cridthvidt slider 03

Vi heier på alle som gjør noe
bra for matbransjen

Cridthvidt slider 04

"Livet er suverent!"

Deres tekstilavdeling2018-03-08T12:38:07+00:00

Deres tekstilavdeling

Vi ønsker å fungere som kundens egen indu­stri­elle tekstil avde­ling. Det gjelder for alt fra slen­gere til duker og kokke­jakker og med et fullt støt­lager hvis noe skik­kelig brenner …

Anlegget vårt er kliss nytt og topp moderne – alt er gjen­nom­tenkt fra vi får inn skit­tent tøy til vi leverer det rent tilbake. Vi kan produ­sere et tonn damp i timen på gass, noe som gir minimal miljø­på­virk­ning. Vi vasker alle produkter med indi­vi­du­elle data­styrte programmer fra vann­tem­pe­ratur til egne såpe-resepter. Vi tilpasser vask og rens etter hvilken type restau­rant teksti­lene kommer fra – det er faktisk stor forskjell på matflekker …

Alle kjemi­ka­lier vi benytter er ufar­lige og kan helles rett i avløpet.

Vi har nye maskiner med bran­sjens mest effek­tive ”rulle­gate” spesial­kon­struert for duker og servi­etter som sentrum i produk­sjonen. Vi renser med vann (våtrens), ikke mer kjemi – det betyr farvel til ”rense­ri­lukt” og gammel svette på dresser og servitør antrekk.

Fordi vi har holdt på så lenge vet vi presis hva kresne kunder forventer. Vi forstår deres krav til logis­tikk og har gjort det til en konkur­ranse­fordel å tilpasse oss denne.

Pin It on Pinterest