Blogg2018-03-08T13:53:21+00:00

Blogg

En kleshenger er en boomerang

Av |3. april, 2018|

En kles­henger er en boome­rang Den skal komme tilbake! Hvert år sender Crid­t­h­vidt ut mange tusen stål­hen­gere med nystrøkne skjorter og pres­sede kokke­jakker. Mange av hengerne ender dess­verre raskt på de evige jakt­mar­keder. Men stadige flere av våre kunder er veldig flinke og retur­nerer dem tilbake til oss. Da blir vi så glad! De kan brukes om igjen mange ganger, […]

Størst på salg – minst på utslipp

Av |15. mars, 2018|

Størst på salg – minst på utslipp Vi har alltid hatt Lille­borg som vår såpele­ve­randør, de er nå en del av Chris­teyns Laundry Tech­no­logy – Europas ledende leve­randør av kjemi­ka­lier til, blant annet, vår type virk­somhet. For oss er det godt å ha en stor og profe­sjo­nell leve­randør på laget. At de også har det samme sterke fokuset på miljø­hensyn […]

Samarbeid med Proplan

Av |15. februar, 2018|

Samar­beid med Proplan Her i Crid­t­h­vidt har vi nå startet et samar­beid med Proplan. Dette er et soft­ware­sel­skap med over 25 års erfa­ring som forhandler av markeds­le­dende admi­ni­strativ program­vare og tilhø­rende konsu­lent­tje­nester. De tilbyr kompe­tanse og løsninger som forenkler viktige prosesser i bedrif­tene. Vi har nå satt i gang prosessen for å effek­ti­vi­sere logis­tikken som gjør at vi får enda […]

Varene skal alltid frem

Av |3. februar, 2018|

Varene skal alltid frem Det har vært to utford­rende uker med stort snøfall, dårlig måking og mye is. Våre to flinke og trofaste sjåfører, Ahmed og Sheknour, har trosset alle forhold og sørget for at alle våre kunder har fått varene sine. Det har blitt noen lange dager for dem, men de er like blide. De vet hvor viktig det […]

Youngskvartalet med kollektiv av restauranter

Av |3. februar, 2018|

Youngs­kvar­talet med kollektiv av restau­ranter Har du fått med deg Youngs­kvar­talet? I desember 2017 startet et nytt og spen­nende konsept opp – nemlig et kollektiv av restau­ranter under samme tak. Vi har vært så heldig å få mange av disse som nye kunder: GUNNARS GENERASJONSBAR: Fra frokost til nattmat https://www.facebook.com/generasjonsbaren/ https://www.generasjonsbaren.no/ LULU LODGE: sushi og sake restau­rant https://www.facebook.com/lulu.lulu.oslo/ https://lulu.no/ GIROTONDO […]

Ny kraftplugg av en vaskemaskin flytter inn i vaskegata

Av |2. februar, 2018|

Ny kraft­plugg av en vaske­ma­skin flytter inn i vaske­gata I dag har vi fått levert en ny vaske­ma­skin fra Electrolux. Det blir den største på vaske­rekka og tar 85 kilo tørt tøy, det vil si ca en godt voksen mann. Vi har bestilt den med ekstra støy­re­duk­sjon og tilt som gjør det lettere for gutta å tømme den. 85 kilo tørt […]

Skitne servietter

Av |1. februar, 2018|

Skitne servi­etter Når du går ut og spiser er det en luksus­fø­lelse å legge en ren hvit serviett i fanget. Men den bør helst være hvit og ren … Servi­et­tene fra oss er 100 % bomull. Fordelen med bomull er at den trekker lett til seg fuktighet. Den blir ster­kere i vann og tåler derfor høy tempe­ratur og alle typer […]

Førstehjelpskurs

Av |18. januar, 2018|

Første­hjelps­kurs Vi hadde besøk av BHT-gruppen, vår bedrifts­helse­tje­neste, og gjen­nom­førte kurs i livred­dende første­hjelp sammen med alle våre ansatte. Rune som er vår kontakt hos BHT sørget for nyttig og lærerik infor­ma­sjon ved kursing og prak­tiske øvelser. Siden vi er et stort indu­stri­vas­keri er det viktig med grunn­leg­gende kunn­skap om livred­ning og sikkerhet for seg selv og sine medar­bei­dere. Det […]

Pin It on Pinterest